ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 06, 2005

കേരളത്തിന്റെ കടം

റബ്ബർ മിത്രം പറയുന്നു
http://img250.imageshack.us/img250/244/keraladebit1qy.gif

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. DAUNTING FACT..
  കൈവശം dictionary ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ പിടികിട്ടിയില്ല എന്നിരുന്നാലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടം പെരുകുകയാണെന്നും അത്‌ ദോഷമാണെന്നും അറിയാം. ബാങ്കുകളിൽ കിടക്കുന്ന പണം കാർഷിക വായ്പയായി നൽകി വീണ്ടും കർഷക ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയല്ലെ ചെയ്യുന്നത്‌. വിദേശ മലയാളികൾ അയക്കുന്ന പണം തികയാത്തതാണോ ഈകടം വർധിക്കുവാനുള്ള കാരണം.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. Dear Sir.

  pls go to www.download.com, then search for a free online dictionary.OR www.wordweb.info also a free digital dictionary.which will help you
  Thank you.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ