ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 15, 2005

മഗ്നീഷ്യം എന്ന ലോഹമൂലകം

അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ കൃഷിക്കാരൻ 2005 ഒക്ടോബർ ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌.
മഗ്നീഷ്യം എന്ന ലോഹമൂലകം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ