വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 10, 2005

പ്രപഞ്ചം (Universe)

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്‌ നമുക്കെന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും. പഞ്ചഭൂതനിർമിതമായ ഈ പ്രപഞ്ചം നാമായിട്ട്‌ നശിപ്പിക്കണമോ?
൧. മണ്ണ്‌ (Soil)
ഓരോന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനപ്പെടു ത്തുന്നതും മണ്ണിനെത്തന്നെ. മണ്ണിന്റെ ജീവൻ എപ്രകാരം നിലനിറുത്താമെന്ന്‌ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഈ പേജ്‌ കാണുക "All plant and animal tissue (other than when burnt) is decomposed (ie broken down) by soil microbes and macrobes into smaller and smaller particles. These decomposing particles of organic matter eventually become HUMUS.
One teaspoon of rich organic soil or compost can contain up to 4 to 5 billion microbes
"
അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിന്‌ ദഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. മണ്ണിൽനിന്നുവേണം സസ്യ ലതാതികളും വൃക്ഷങ്ങളും വളരേണ്ടത്‌. ഓരോ ചെടിക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്‌. ചെറിയ ചെടികൾക്ക്‌ ലഭിക്കാതെ താഴോട്ട്‌ പോകുന്ന മൂലകങ്ങളും മറ്റും വൻ മരങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകൾ വലിച്ചെടുത്ത്‌ മേൽമണ്ണിന്‌ പൊഴിയുന്ന ഇലകളായും മറ്റും ലഭ്യമാകും.മണ്ണിനെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായി നിലനിറുത്തുന്നതിൽ മണ്ണിരകൾ പ്രധാന പങ്ക്‌ വഹിക്കുന്നു. ഈർപ്പമുള്ളപ്പോൾ മണ്ണിന്‌ മുകളിലേയ്ക്ക്‌ ഇവ വരുകയും ഈർപ്പം കുറയുന്നതിനനുസറിച്ച്‌ മണ്ണിനുളിലേക്ക്‌ പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. സുരക്ഷിതമായ ആറിഞ്ച്‌ താഴ്ച്ചയിലാണ്‌ ഇവ മുട്ടയിടുന്നത്‌. ഇവയുടെ ആഹാരം ചീഞ്ഞ ജൈവ വസ്തുക്കളാണ്‌. ഇവയുടെ വിസർജ്യം മണ്ണിരകമ്പോസ്റ്റ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ചില സത്യങ്ങൾ
പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും മനുഷന്റെ വിസർജ്യങ്ങളും ശവശരീരങ്ങളും മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അധികമായാൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും കാരണമാകുന്നു. പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും മണ്ണിൽ വ്യത്യസ്ഥ്ങ്ങളായ രീതിയിൽ മൂലകങ്ങളുടെ അള വിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകുന്നു. ഉദാ: മസൂറിയിലെ മണ്ണിൽ ഫൊസ്‌ഫറസ്‌ ധാറാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, തമിഴ്‌ നാട്ടിലെ മണ്ണിൽ ഡൊളാമയറ്റ്‌ എന്ന മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും ക്യൽസ്യത്തിന്റെയും അളവ്‌ കൂടിയിരിക്കുന്നു. മൂലകങ്ങളുടെ കുറവ്‌ അതി സൂഷ്മമായി ഇലനിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മനസിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കുറവുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ അളവ്‌ വർധിപ്പിച്ചും കൂടുതലുള്ളവയെ നിയന്ത്രിച്ചും നമ്മുടെ കർമം വരും തലമുറയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുക.
൨. ജലം (Water)
ശുദ്ധ ജലം ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന്‌ അനിവാര്യമാണ്‌. എന്നാൽ ഒരുനിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ജൈവേതര മാലിന്യങ്ങൾകൊണ്ട്‌ ജലത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന ജൈവാംശം പോലും മലിനമായി മാറുന്നു. മനുഷ്യരാൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി വരും തലമുറയെ ഏതു രീതിയിൽ ബാധിക്കുമെന്ന്‌ കണ്ടറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.
നീരവിയായി മാറുന്ന ജലം ഡിസ്റ്റിൽഡ്‌ വാട്ടർ ആയി തിരികെ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതിന്‌ പകരം അന്തരീക്ഷത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണല്ലോ. ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളും, കായലും കടലും വരെ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. പറന്നുയരുന്ന വിമാനങ്ങളിൽനിന്നും പുറത്തുവിടുന്നതുമുതൽ സമുദ്രതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ വരെ മലിനീകരണത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തുന്നില്ല. നദി മലിനീകരണം , Yard Waste , ജലമലിനീകരണവും സമൂഹവും , ജലമലിനീകരണവും ചിലപോംവഴികളും
കരിയും മണലും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം ശുദ്ധമാകുമായിരുന്നു ഇന്ന്‌ വില കൂടിയ ഫിൽറ്ററുകൾക്കുപോലും ജലത്തിലെ വിഷാംശം നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പച്ചവെള്ളം കുപ്പിക ളിലാക്കി പാൽ വിലക്ക്‌ വിൽക്കുന്നവർക്കിനി നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നു. കാരണം ഭൂജല മനിനീകരണത്തിന്‌ കാരണമാകുന്ന ജൈവേതര മാലിന്യങ്ങളെ സംഭരിക്കുന്നതിനു പകരം ടാങ്കുകൾ കെട്ടി മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച്‌ കുടിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിക്ക്‌ തുടക്കം കുറിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഭൂഗർഭ ജലം അമിതമായി ഊറ്റുന്നതിലൂടെ ഭൂമിക്കുള്ളിലെ വായുവിന്റെ ലഭ്യത മണ്ണിലേയ്ക്ക്‌ താഴേണ്ട ജലം കടലിലും കായലിലും എത്തിക്കുന്നു. ശുദ്ധജലം കൊണ്ട്‌ ഭൂമിയെ റീ ചാർജ്‌ ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ്‌ വേണ്ടത്‌. ജൈവകൃഷിയും ശുദ്ധജല ലഭ്യതയും കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ.
൩ വായു (Air)
ജീവനുള്ളവയ്ക്ക്‌ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ മിനിട്ടുകൾ മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളു. ഒക്സിജൻ വലിച്ചെടുത്ത്‌ പുറംതള്ളുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലെ കാർബൺ ആണ്‌ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന്റെ സഹായത്താൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്‌സ്‌ ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക്‌ വഹിക്കുന്നത്‌. ഇവയിലെ അവശിഷ്ട്ങ്ങൾ ജലജീവികൾക്കും ആഹാരമായി മാറുന്നു. ഓർഗാനിക്‌ റീ സൈക്ലിംഗ്‌ എന്ന പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത അന്തരീക്ഷവായുവിലെ ശുദ്ധത കൊണ്ടുമാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്‌. ബിഷമയമായ വാതകങ്ങളും മറ്റും ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുൻന ഓസോൺ പാളികൾക്കുപോലും വിള്ളലുണ്ടാകുന്നു. പെട്രോളിയം ഉത്‌പന്നങ്ങൾ കത്തിയുണ്ടാകുന്നതും ഫക്ടറികളിൽ നിന്നും പുറംതള്ളുന്നതുമായ വിഷ വാതകം ശുദ്ധീകരിച്ച്‌ പുറംതള്ളുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ്‌ ഉണ്ടാകേണ്ടത്‌. ജൈവ ബസ്ഥുക്കൾ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസിന്‌ വിധേയ്മകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം പെട്രോളിയം ഉത്‌പന്നങ്ൻഘൾക്ക്‌ പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും പ്രകൃതിക്ക്‌ ഇണങ്ങിയവയും ആണ്‌. ഉദാഹരണത്തിന്‌ "ഇവിടെ ഞെക്കുക".
Independence from LPG, Kerosene, Petrol and Diesel ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി വരെ ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണ്‌. പശുക്കൾ വളർത്താതെയും കൃഷി ചെയ്യാതെയും ജൈവ അവശിഷ്ട്ങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന വാതകം എക്കോ ഫ്രണ്ട്‌ലി ആയിരിക്കുമല്ലോ. മഴവെള്ളത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ചില വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയെ മരുഭൂമിയാക്കും.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ പല വാതകങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന്‌ ആവശ്യമാണ്‌.
ചില വിഷ വാതകങ്ങൽ
൪ അഗ്നി (Fire)
അഗ്നി സംരക്ഷകനും മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ സംഹാരകനുമാണ്‌. സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അണുക്കളെയും രോഗം പരത്തുന്ന കുമിളുകളെയും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്‌ അഗ്നിക്കുണ്ട്‌. ഭൂമിയെ നിലനിറുത്തുവാൻ മുകളിലുള്ളത്‌ കരിച്ച്‌ ചാരമാക്കി മണ്ണിന്‌ നൽകി മണ്ണിനെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കുന്നു. അഗ്നിയിലൂടെ ആവിയാകുന്നത്‌ വായുവിന്റെ ശുചീകരണത്തോടൊപ്പം മഴയിലൂടെ ഭൂമിയിൽത്തന്നെ പതിക്കുന്നു. മണ്ണിന്‌ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന അഗ്നി മണ്ണിലെ ജീവാണുക്കൾക്കൊപ്പമുള്ള ഓർഗാനിക്‌ കാർബൺ നശിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല. അഗ്നികൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയെ ഫയർ തെറാപ്പി എന്നു വിളിക്കാം. തീയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാർബണും ഓക്സിജനും ജലവും അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന്‌ തിരികെ ലഭിക്കുന്നു. ജൈവ ഘടകങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ അന്ത്രീക്ഷ ശുദ്ധീകരണവും മറ്റ്‌ രാസ വസ്ഥുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമലിനീകരണവുമാണ്‌ നടക്കുക.
൫ ആകാശം {Space}
അനന്തമായ ആകാശം ഇല്ല എങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഭൂമിയെ ചുറ്റിയുള്ള ആവരണത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല അതിന്‌ വെളിയിൽ പ്പോലും മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു വെന്നതാണ്‌ വാസ്തവം.
മേൽപ്പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും കൂടിയുള്ളതുതന്നെയാണ്‌ എല്ലാം."എന്റെ അറിവില്ലായ്മ ശ്രദ്ധയിൽപെടുകയോ തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമായി വരുകയോ ചെയ്താൽ ദയവായി അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ അക്കദമിക്‌ പണ്ഡിതന്മാർ കീടനാശിനി പ്രയോഗമല്ലാതെ മറ്റോന്നും പറഞ്ഞുതരില്ല."
അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഇവിടെ ഞെക്കുക