തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 16, 2006

കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ


കടപ്പാട്‌: മാതൃഭൂമി 16-01-05
****************************
കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ജനുവരി 30 ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്‌ ഒരു തുറന്ന കത്ത്‌ അയക്കുകയാണല്ലോ. അത്‌ ചെന്നെത്തുവാൻ വിളപ്പിൽശാലയിലുള്ള പോബ്‌സ്‌ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്‌ പ്ലാന്റിൽ ഇടം കിട്ടുമോ ആവോ? കൊട്ടിഘോഷിച്ച്‌ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്ത്‌ താൻ എന്തുചെയ്യുന്നു എന്ന്‌ മാതൃക കാട്ടിയ വെബ്‌ ക്യാമറയും പരാതിപ്പെട്ടാൽ നമ്പരിട്ട്‌ മറുപടിതന്നിരുന്ന വെബ്‌ സൈറ്റും ശവപ്പെട്ടിക്കുള്ളിലായത്‌ പാവം ജനം അറിഞ്ഞില്ല. ഇന്റർനെറ്റും ഇമെയിൽ ബോക്‌സും മെയിന്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ്‌അർ പല വിദേശമലയാളികളും സൌജന്യ സേവനം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരോട്‌ സംസയങ്ങൾ ചോദിച്ച്‌ മനസിലാക്കുന്നത്‌ നന്നായിരിക്കും.