വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 16, 2006

വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ

ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്ലോഗറുടെ പേരില്‍ ഒരു വലിയ പത്രം മലയാളം ബ്ലോഗുകളെ വിമര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇവര്‍ക്ക്‌ സെര്‍ച്ച്‌ എന്‍‌ജിനിലെത്തണമെങ്കില്‍ ഇംഗ്ലീഷ്‌ ദിനപത്രങ്ങളുടെയടുത്ത്‌ അല്പം പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ബ്ലോഗുകള്‍ ഒരു ബ്ലോഗര്‍ക്ക്‌ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു എഡിറ്ററുടെയും കാലു പിടിക്കാതെ സത്യം വെളിച്ചം കാണിക്കുവാനും തുറന്നെഴുതുവാനും വളരുന്ന ബ്ലോഗുകളും ഇന്റെര്‍നെറ്റും സഹായകമാണ്. എവിടെയും ചെന്നെത്തുവാനുള്ള ബ്ലോഗരുടെ കഴിവിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന പത്രം ആ ബ്ലോഗറെ ഭയക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട മറ്റൊരു ലേഖനം വായിക്കുവാന്‍ ഇവീടെ ഞെക്കുക .
വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ