ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 24, 2009

ഒരു പാര്‍ലമെന്റംഗം എങ്ങിനെയുള്ളതായിരിക്കണം?

ഒരിന്ത്യന്‍ പൌരന്‍ താന്‍ വോട്ടുചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കട്ടെ.
  • ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം.
  • സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ലംഘനം നടത്താത്ത ആളായിരിക്കണം.
  • ശതകോടിയില്‍ക്കൂടുതല്‍ ജനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം.
  • കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരു കാബിനറ്റ് പദവി അലങ്കരിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ള ആളായിരിക്കണം.
  • ഹിന്ദിയില്‍ സാമാന്യജ്ഞാനവും ആംഗലേയത്തില്‍ പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള ആളായിരിക്കണം.
  • നാനാജാതി മതസ്ഥരെ ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാനും മതേതരത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും കെല്പുള്ള ആളായിരിക്കണം.
  • സഭാനടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവും അറിവും ഉള്ള ആളായിരിക്കണം.
  • എംപി ആയ ശേഷം ഒരു ഭാരതീയ പൌരന് ബന്ധപ്പെടുവാന്‍ ഇന്റെര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണം.
ഇതില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുവാന്‍ നല്ല നിര്‍‌ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം.