തിങ്കളാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 21, 2009

കേരളത്തില്‍ ഗുണ്ടകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ആരാണ്?

പത്രത്താളുകളിലെയും ചാനലുകളിലെയും പോരാഞ്ഞ് സിനിമകളില്‍ വരെ ഗുണ്ടകളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാരെ നോക്കി പല്ലിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ.