വെള്ളിയാഴ്‌ച, നവംബർ 02, 2012

കാര്‍ഷികനയ രൂപീകരണം - ചര്‍ച്ച

2012 നവംബര്‍ ഒന്നിന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെറ്റിറനറി കൌണ്‍സില്‍ ഹാളില്‍ ശ്രീ ആര്‍.ഹേലി, ശ്രീ ചിറ്റൂര്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ച എഡിറ്റു ചെയ്യാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ഏറിയപങ്കും മൃഗ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആയിരുന്നു. നാല് കര്‍ഷകരും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു. അനിമല്‍ ഹസ്ബന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. സുമ, കൃഷിവകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ അജിത് കുമാര്‍ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പരിപാടിയുടെ അവസാനം ചെലവുകുറഞ്ഞ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിഗ് വീഡിയോ പ്രദര്‍ഷിപ്പിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.