ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 09, 2019

Adv Jayasuryan

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂര്യന്‍ വാട്സ് ആപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടും വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറിയും സ്ഥിതിവിവര കണക്കിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കാനായി 09-06-2019 ഞായറാഴ്ച എന്റെ വീട്ടില്‍ വരുകയും ഞാനുമായി ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം ചെലവിടുകയും സുപ്രധാനമായ പല വിഷയങ്ങളും കുറിച്ചെടുക്കുകയും തന്നാല്‍ ആവും വിധം റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കായി NFRPS മായും സഹകരിച്ച്പ്രവര്‍ത്തിക്കാം എന്ന ഉറപ്പ് തരുകയും ചെയ്തു.