ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 01, 2006

കേന്ദ്രബജറ്റും സാധാരണ ജനങ്ങളും

സേവനനികുതി സാധാരണക്കാരുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുമെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകാനാണ്‌ സാധ്യത. ജനസേവനം നികുതികൾ ചുമത്തി പണപ്പിരിവ്‌ നടത്തിയാൽ സേവനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നഷ്ടമാകുന്നു.