ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 29, 2009

തിരുവനന്തപുരം ട്വീറ്റപ്പ് വിശേഷങ്ങളില്‍ ചിലത്

29-11-09 ല്‍ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം അങ്കണത്തില്‍ നടന്ന ട്വീറ്റപ്പ് വിശേഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയത്.
അരുണ്‍ കുഞ്ഞുണ്ണി സംസാരിക്കുന്നു


ഡോ. ബ്രിജേഷിനെ ഒരിന്റെര്‍വ്യൂശ്രീജിത്. വിയും വിദ്യ . ജി.കെയും കൂടെ തിരുവനന്തപുരം ട്വീറ്റ് അപ്പ് ക്യാമറക്കുള്ളില്‍ ഒതുക്കാനൊരു ശ്രമം. അങ്ങിനെ ഞങ്ങളെ ഒതുക്കാന്‍ നോക്കണ്ട മൊബൈലിലും പകര്‍ത്തും നിങ്ങളെ.

തിരുവനന്തപുരം ട്വീറ്റപ്പിലെ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ കാണാം.