തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 09, 2009

വെള്ളത്തിന്റെ pH അല്ലെങ്കില്‍ അമ്ല ക്ഷാര സൂചിക

ഇത് 09-03-09 ന് കിണറ്റുവെള്ളം pH നിര്‍ണയിക്കുവാനുള്ള പേപ്പര്‍ കൊണ്ട് അളന്നപ്പോഴുള്ള നിറമാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഏകദേശം 7 അടുപ്പിച്ചുള്ള pH ആണെന്ന് കാണുവാന്‍ കഴിയും.
അടുത്തതായി പരിശോധിക്കാന്‍ പോകുന്നത് വേനല്‍ മഴയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മഴവെള്ളത്തിന്റേതാണ്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ